Kontakt

Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije Niš

adresa: Ul. Svetozara Markovića br. 7 18000 Niš

telefon - faks: +381 18 245 177

e-mail: mosssnis@gmail.com

 

© 2012, SAVEZ SLEPIH NIŠ