Kontakt

Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije Niš

adresa: Ul. Svetozara Markovića br. 7 18000 Niš

telefon - faks: +381-18-245-177

e-mail: mosssnis@ptt.rs

 

© 2012, SAVEZ SLEPIH NIŠ