Automatski informativni audio servis

Slušajte pomoću Winamp programa
Slušajte pomoću programa Windows Media Player

Na našem online Radiju možete slušati informativni program koji priprema automatski audio servis. Emisije sa novostima iz regiona, zemlje i sveta, emituju se svakih 15 minuta, 24 časa dnevno.
U vestima možete pratiti vesti iz oblasti: politike, društva, ekonomije, regiona, sveta, nauke, kulture, tehnologije, zanimljivosti, sporta i prognozu vremena.

Ove emisije se pripremaju na potpuno nov i do sada nepoznat način, uz primenu najsavremenijih tehnoloških postupaka na bazi softverske podrške za pregled više različitih web portala i novinskih agencija, pri čemu će osobe bez vida imati pristup brojnim informacijama i sadržajima koji su do sada bili mnogo manje pristupačni za njih. Time će ovim osobama biti omogućen pristup elektronskim sadržajima i ostalim informacijama od opšteg interesa, čime se uklanjaju barijere i ostvaruje pravo na pristupačnost u oblasti informisanja lica oštećenog vida.

Posebno dizajniran softver, koji je razvio programer Dragan Miljojčić iz Agencije "Insert", pravi izbor aktuelnih i zanimljivih vesti koje su dostupne na internetu za sve osim za osobe koje usled svog oštećenja vida imaju poteškoća da ih koriste. Ovaj softver potom tako prikupljene tekstove šalje na konverziju teksta u govor i kao finalni proizvod nudi snimljene audio zapise sa sadržajima, pročitanim govornom sintezom novosadske kompanije "Alfanum."

Radi se o izboru najsvežijih novosti koje se emituju u pristupačnom audio formatu, u nešto skraćenom obliku tako da su time omogućeni brz i jednostavan pristup novim sadržajima na web stranicama i uvid u novosti u više sfera života a istovremeno je izbegnuto pretrpavanje nepotrebnim i suvišnim materijalima ili onim koji se još ne mogu prilagoditi potrebama ove kategorije korisnika.

 

© 2012, SAVEZ SLEPIH NIŠ