Aktivnosti

Za sve vreme njenog postojanja kroz nišku organizaciju slepih prodefilovalo je na stotine članova. Aktivisti i zaposleni su se vazda trudili kao što i danas čine da svakom članu pruže adekvatnu pomoć i zaštitu. Prati se situacija kod članova bukvalno od rođenja ako su rođeni slepi ili ako su kasnije izgubili vid od trenutka kada im se to desilo.

Vodi se uredna evidencija članstva, pišu se podnesci za ostvarivanje prava iz oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, penzijsko-invalidskog osiguranja, stambene i radno pravne problematike ostvarivanja prava na osnovu odluka skupštine grada i još dosta toga.

Školovanje kao jedan od najvažnijih segmenata programskih aktivnosti uvek je u centru pažnje. Na sreću nema veliki broj školske dece, pošto ih je samo devetoro. Učenicima koji se školuju u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu pruža se svakovrsna pravna, administrativna i svaka druga pomoć. To se odnosi i na učenike koji su u integrisanom obrazovanju u redovnim školama u Nišu. Na niškom univerzitetu su troje slepih studenata i vrlo je pohvalno što su svi dobri studenti.

U organizaciji je dosta članova i aktivista, koji su vid izgubili u radno aktivnom dobu između 20. i 65. godine života. Ulažu se napori da taj gubitak što lakše prebrode i da se naviknu na novonastalu situaciju. Njihova kvalifikaciona struktura je raznovrsna. Ima onih koji su sa prvim stepenom stručne spreme do onih koji su završili fakultete, magistri i doktori nauka. Ko god je od njih mogao da se rehabilituje i nastavi posao, preko organizacije dobija pravnu pomoć u nabavci tiflo-tehničkih pomagala, obuku na brajevom pismu, rad na računaru itd .

Programske aktivnosti organizacije su raznovrsne, anajvažnije su sveukupna zaštita slepih i slabovidih sa područja, koje ona pokriva, kroz pružanje pravne pomoći, psiho-socijalne podrške i zadovoljavanja svih njihovih kulturno-umetničkih, sportsko-šahonskih i rekreativnih potreba.

Učešće organizacije u programskim aktivnostima Saveza slepih srbije kao celine je značajno i srazmerno je veličini, stepenu razvitka i kadrovskim potencijalima. Mnogo puta ona je bila domaćin značajnih skupova, sednica, kulturno-umetničkih manifestacija, sportskih i šahovskih takmičenja.

Članovi nekad sa većim nekad sa manjim entuzijazmom ispoljavaju svoje kreativne sklonosti iz oblasti književnosti, umetnosti, sporta, šaha, i rekreacije. U Sali organizacije postoji područna brajeva biblioteka sa oko 100 naslova. Članovi te knjige uzimaju na čitanje, diskutuju o njima a po neki pišu i prikaze o pročitanim knjigama u odgovarajućim publikacijama. Jedna od najprikladnijih umetnosti za slepe je muzika. Dosta članova se njom bavi amaterski, a čini se da bi po neko mogao da u toj oblasti zaplovi i u profesionalne vode. Ima članova, kojima je bliska dramska umetnost. Učestvovali su u dramskim minijaturama, recitalima i u pozorišnim predstavama.

Tokom postojanja organizacije bilo je veoma vrednih sportskih rezultata. Osvojen je veliki broj medalja u okvirima one velike Jugoslavije, Srbije pa i na evropskim takmičenjima. Šahisti su postizali izuzetne rezultate i u pojedinačnoj i u ekipnoj konkurenciji. Već dosta dugo šahovska ekipa je u samom vrhu u Savezu slepih Srbije.

Izleti su veoma omiljen vid rekreacije među članovima. Svake godine najmanje dva puta se organizuju izleti a mada je to bilo retko, dešavalo se da ih bude i tri godišnje.

Veliko je zadovoljstvo što kod ustanova kulture sa našeg područja nailazimo na razumevanje. Mnogo divnih pozorišnih predstava je propraćeno u niškom narodnom pozorištu a posećivali smo i manifestacije održavane na letnjoj pozornici u tvrđavi, simfonijskom orkestru, galerijama itd.


© 2012, SAVEZ SLEPIH NIŠ