Savez slepih Niš

Organizacija slepih u Nišu je formirana 09. februara 1950. godine. Prvi njen predsednik je bio Milan Ristić, koji je vid izgubio na kajmakčalanu na koti 16 16, od dumdum metka. On je bio i vispren i pismen čovek. Sa prvim sekretarom Momčilom Đonovićem osnovali su organizaciju slepih i otpočeli organizovaniju brigu i zaštitu svih slepih sa ovog područja. U to doba zbog nedavno minula dva svetska rata bilo je dosta slepih, koji su vid pogubili u njima a kao i uvek bilo je i onih koji su ga izgubili kao posledica bolesti ili nekog drugog nesrećnog slučaja.

Niška organizacija slepih pokriva područja grada Niša i opština Svrljig, Doljevac i Gadžin Han. Broj članova već nekoliko godina je negde oko 400. Starosna struktura članstva je heterogena. Dobro je da je neveliki broj školske dece. Do 65 godina starosti je negde oko jedne trećine članova, a preko 65 godina su dve trećine.

Predstavnici organizacije aktivno participiraju u radu saveta za rad sa organizacijama osoba sa invaliditetom, koji je formiran pri kabinetu gradonačelnika. i sa drugim opštinama čija područja pokriva organizacija saradnja je na zadovoljavajućem nivou. Delatnost centara za socijalni rad, ustanova socijalne zaštite, zavoda za zdravstveno osiguranje, fonda penzijsko-invalidskog osiguranja je za organizaciju od velikog značaja. Sa svima njima postoji redovna i korisna saradnja.

Za svakoga ko iz bilo kog razloga ostane bez vida, organizacija slepih je početna stepenica u njegovoj daljoj rehabilitaciji i osposobljavanju za normalan i kreativan život. Prvi kontakt sa njom je po pravilu izuzetno težak i bolan. Vremenom to postaje sve lakše i prijatnije, kada se novopridošli uveri da iako je ostao bez tako važnog čula, u narednom periodu svoga života može da živi sasvim normalno a Bogami ponekad i lepo.

 

© 2012, SAVEZ SLEPIH NIŠ